Pomost z klapką przejściową (2,00 x 0,70 m) jest przesuwalny w pionie od szczebla do szczebla.

Przesuwanie pomostu co 25cm.

Max wysokość robocza 12,30 m (w pozycji wolnostojącej max. wys. robocza 10 m).

Obciążenie do maks. 180 kg (grupa rusztowań 2-150 kg/m2 .

Wymiary ram poziomych: 2,00 m x 0,70 m.

Wymiary ram pionowych 1,00 m x 0,70 m.

protec

PROTEC ® - opis rusztowania


Wymiary ram: 2,00 m x 0,70 m i rama pionowa 1,00 m x 0,70 m

Rolki jezdne z hamulcem z regulacją wysokości do niwelowania nierówności podłoża

Pomost ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej

Maksymalne bezpieczeństwo pozycji stojącej dzięki zamontowanemu stabilizatorowi

Ramy pionowe mogą być montowane na różnych wysokościach, niezależnie od siebie, dzięki czemu można rusztowanie stosować również na np. schodach czy nierównościach terenu

Szybki montaż i demontaż, bez użycia narzędzi, możliwy dzięki niewielkiej ilości elementów składowych oraz kształtowych i zamykanych siłowo połączeń zaciskowych

Łatwe w montażu wysięgniki zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo od wysokości roboczej 7,30 m
Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym

Bezpieczne wejście od środka po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach

Zdjecie
   zdjecie   |   dane techniczne
© www.mammothdesign.pl  |  2008